• English
  • Magyar

Vigh Barbara Bernadett

Felhasználói adatok

Név: 
Vigh Barbara Bernadett

Képzés

Évfolyam: 
III.
Képzés: 
PhD
Szak: 
Történelem PhD
Kar: 
BTK
Doktori iskola (senior hallgatók): 
Történelmi és Néprajzi Doktori iskola
Szakkolégiumi szakcsoport: 
Nyelvvizsga: 
Nyelv: 
Angol
Szint: 
B2
Nyelv: 
Német
Szint: 
B2

Kutatási téma

Kutatási téma címe: 
Széchenyi István diáriuma és más reformkori naplók, mint a mindennapok történetének forrásai. Társadalomtörténeti, antropológiai vizsgálatok reformkori naplók körül.
Rövid leírása: 
Önálló kutatásom során Széchenyi István diáriumát társadalomtörténeti, antropológiai szempontból elemzem, így a vizsgált szövegkorpuszhoz a mindennapi tapasztalatok felől közelítek. Vizsgálataim során felmerülő kérdések például, hogy milyen fogalmat alkotott Széchenyi például a térről, az időről vagy hogy milyen jelentést és jelentőséget tulajdonított az emberi kapcsolatoknak és sok más egyébnek. A napló belső valóságára irányítva figyelmemet ugyanakkor eddig csak részben vizsgáltam, hogy az adott jelenségek mennyire jellemzőek osztályostársaira, pusztán egyetlen ember leírt tevékenységeinek minél pontosabb magyarázatát kívántam adni. Sok az esetlegesség, hiszen belső valóságában feltárni az egykor volt jelent lehetetlen, de célom nem is ez, hanem a múlt megközelíthetővé, személyessé, átélhetővé tétele vizsgálataimon keresztül.
Témavezető: 
Dr.
Velkey Ferenc

Ösztöndíjak

Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
  • Kiemelt Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2017.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Kiemelt szakmai ösztöndíj
Ösztöndíj típusa: 
  • Kiemelt ösztöndíjak
  • Köztársasági Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2018.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
  • Universitas
Ország: 
Magyarország
Év: 
2018.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Universitas Alapítvány pályázata
Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
Ország: 
Magyarország
Év: 
2022.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
ÚNKP Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Konferencia előadások

Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
X. Hallgatói Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem Történész Hallgatók Egyesülete
Szekció: 
II. szekció
Előadás pontos címe: 
A munka iránt érzett polgárias kötelességtudat megjelenése a Széchenyi-diárium regisztereiben
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. május 8., hétfő
Vége: 
2017. május 8., hétfő
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Módszerek és megismerés. A DE BTK Történelmi Intézetének Hallgatói Műhelykonferenciái I. Modernkori Magyar Történeti Tanszék
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
De BTK Történelmi Intézet
Szekció: 
-
Előadás pontos címe: 
A tér meghatározó szerepe egy többlaki mágnás mindennapjaiban - Módszertani kérdések Széchenyi István gróf vidéki térhasználatának vizsgálatához
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. november 13., hétfő
Vége: 
2017. november 13., hétfő
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
A Debreceni Egyetem Történész Hallgatók Egyesületének hallgatói konferenciája.
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem Történész Hallgatók Egyesülete
Szekció: 
1. szekció
Előadás pontos címe: 
A megélt élet jelenségei autobiografikus forrásokban. Gondolatok és kutatási tapasztalatok Széchenyi István gróf mindennapjainak vizsgálatához
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. április 16., hétfő
Vége: 
2018. április 16., hétfő
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Debereceni Egyetem Hatvani István Szakkollégium 2018. évi Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégium
Szekció: 
Történettudományi szekció
Előadás pontos címe: 
Széchenyi napjai - egy gróf mindennapjainak vizsgálata naplóregiszterei alapján
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. május 3., csütörtök
Vége: 
2018. május 3., csütörtök
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
DE BTK Tudományos Diákköri Konferenciája
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szekció: 
19. és 20. századi történelem
Előadás pontos címe: 
Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
1. helyezett
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. május 4., péntek
Vége: 
2018. május 4., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Kölcsönhatások. Irodalmi szövegek történeti kontextusban. A Történeti Kollégium konferenciája
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Rendező intézmény: 
Történeti Kollégium ELTE BTK
Szekció: 
Társadalmi elit és életmód
Előadás pontos címe: 
A Széchenyi-napló mint a „megélt emberi tapasztalatok forrása”
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. november 8., csütörtök
Vége: 
2018. november 9., péntek
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Helyi TDK konferencia, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
DE BTK Történelmi Intézet
Előadás pontos címe: 
Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. december 3., hétfő
Vége: 
2018. december 3., hétfő
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 34. konferenciája
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Pécs
Előadás pontos címe: 
Széchenyi István gróf időjárással kapcsolatos megjegyzései 1840/41 telén.
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2020. augusztus 29., szombat
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Az MTA-Lendület Családtörténeti Kutatócsoport Néném és Bátyám. Testvérkapcsolatok és rokonsági hálózatok a régi Magyarországon (1500–1918) című konferenciája
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Előadás pontos címe: 
„bizonyos jelbeszéddel igen jól megértettük egymást.” – Közelítések a debreceni Rothschnek testvérek kapcsolatának történetéhez.
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2020. szeptember 17., csütörtök
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Dimenziók V. Katasztrófák után… (KUT) Természeti csapások, járványok és ökológiai folyamatok a történelemben
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
online
Rendező intézmény: 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem
Előadás pontos címe: 
Vizsgálatok Széchenyi István gróf időjárással kapcsolatos megfigyelési/megjegyzései körül
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2021. június 17., csütörtök
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 35. konferenciája
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Székesfehérvár
Előadás pontos címe: 
Az időjárást érintő közlések sokszínű szövegvilága Széchenyi István naplójában
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2021. augusztus 27., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Széchenyi István- és kortársai egodokumentumok tükrében
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Előadás pontos címe: 
Széchenyi István térhasználatának néhány jellegzetessége 1839-1848 között
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2022. március 25., péntek

Egyéb versenyeken elért eredmények

Verseny megnevezése: 
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Verseny helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Rendező intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Helyezés: 
1. helyezett
Verseny megnevezése: 
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Verseny helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Rendező intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Helyezés: 
Különdíj

Publikációk

Publikáció címe: 
Egy többlaki mágnás, Széchenyi István gróf vidéki térhasználata 1840 és 1843 között a naplóregisztereinek tükrében
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Új Nézőpont
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Publikáció címe: 
A munka és ideje, a polgárias kötelességtudat Széchenyi István napló regisztereiben
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Hallgatói műhelytanulmányok 4. Történész hallgatók válogatott írásai a középkortól a 20. századig. Szerk.: Forisek Péter - Schrek Katalin - Szendrei Ákos. Debrecen, 2017. 46-65.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Publikáció címe: 
Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században.
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Századok
Megjegyzés: 
Recenzió
Publikáció címe: 
Egy fiatal lány hétköznapi tapasztalatai a 2. világháború idején. Kántás Balázs – Kunt Gergely – Szabó Piroska – Szerényi Ildikó (szerk.): „Belső Várkastély”. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946.
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Korall
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Publikáció címe: 
Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül.
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Történelmi Szemle
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Publikáció címe: 
"A kapun sem engedtek ki egyedül" - Családi élet és magánélet egy debreceni polgárlány naplójában.
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
mindennapoktortenete.bolg.hu
A publikáció műfaja: 
Ismeretterjesztő, népszerűsítő cikk