• English
  • Magyar

A Szakkollégiumról

A Hatvani István Szakkollégium a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak szellemi, tudományos és közösségi műhelye. A Hatvani István Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést biztosító, közösségformáló autonóm intézmény, melynek vállalt feladata, hogy a résztvevő egyetemi karok legkiemelkedőbb képességű és szorgalmú hallgatói számára az alapképzéstől a mesterképzésen át a doktori képzés irányába nyisson utakat. Ennek megfelelően a Szakkollégium kiemelt célja az, hogy az egyetemi oktatás szervezett keretei között elsajátított tudást kiterjesztve és továbbfejlesztve segítse tagjai tudományos előrehaladását, felkészítve a hallgatókat az eredményes, magas színvonalú oktatói, kutatói és kutatótanári életpályára. A Szakkollégium tudás- és értékközpontú tehetségműhelyként mindenkor szem előtt tartja, hogy tagjai tájékozott, széles ismeretekkel rendelkező, a világban tájékozódni képes értelmiségiekké váljanak. Célja továbbá, hogy a legkülönbözőbb szakirányokról érkező hallgatók támogatása révén interdiszciplináris felsőoktatási központtá váljon, és ennek megfelelően működjön, mindenkor törekedve a humán és a természettudományos műveltség közötti párbeszéd érvényesítésére. A Szakkollégium az általa kitűzött célokat a hallgatói öntevékenységre alapozva, a demokratikus magatartásformák kiteljesítését segítő önkormányzatiság biztosítása révén valósítja meg, támogatva a közös értékeken nyugvó együttes cselekvés kereteinek kiépítését és működtetését, valamint a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtését. 
 
A Hatvani István Szakkollégium tutori rendszerben működik, valamennyi hallgatója önálló kutatási témával rendelkezik, hallgatói évek óta kiváló eredményeket érnek el nemzetközi és hazai konferenciákon. A Szakkollégium kutatási-képzési programjához illeszkedően számos önálló tanulmánykötet látott napvilágot, melyekben a hallgatók és a tutor tanárok publikációi kaptak helyet. A képzés eredményességét mutatja, hogy a Szakkollégium hallgatói az egyetemi diploma megszerzését követően könnyebben megtalálják helyüket a munkaerőpiacon, művelt, széles látókörű, magas fokú nyelvismerettel rendelkező, felelős gondolkodású értelmiségiekké válnak. 2001 óta a Szakkollégium 25 hallgatója ért el OTDK 1. helyezést, az OTDK helyezett hallgatók száma 56, OTDK különdíjban pedig 15 szakkollégiumi hallgató részesült.

Nike Air Max Plus