• English
  • Magyar

Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma interdiszciplináris felsõoktatási központ, amely az egyetem legtehetségesebb, legkiválóbb eredményû és mély általánosérdeklõdésû hallgatóit kívánja felkészíteni az eredményes oktatói éstudományos kutatómunkára.

Vagyis: széles érdeklõdési körû, nagy teherbíró képességgelrendelkezõ embereket tömörítõ közösség, amelynek révén õk együtt többreképesek, mint külön-külön.

Hogyan? A csak a szakkollégisták által kihasználható lehetõségek révén, amelyek a következõk lehetnek:

- Tutor rendszerû oktatás: minden szakkollégistának vantutora, azaz saját témavezetõje, mentora és pártfogója, aki utat mutatneki a tudomány útvesztõjében.

- Általános elõadás: félévenként 3-4 alkalommal egy-egytudományterület kiemelkedõ képviselõje által tartott elõadás aszakkollégium teljes tagsága számára, ahol a részvétel kötelezõ.

- Nyelvi kurzusok: tanév közben, illetve a nyári szünetben aszakkollégium térítésmentes nyelvi kurzusokat indít, hogy ezzel is növelje a külfölditanulmányutak elnyerésének esélyét, illetve help the students to cometogether and communicate their thoughts about themselves and the world.

- Szakirányú elõadássorozatok: félévenként meghatározottszakterületeken meghirdetett elõadássorozatok, a szakkollégistákigényeinek megfelelõen, ahol különös hangsúlyt kap azinterdiszciplinaritás vagyis a tudományok határain átívelõmegközelítésmód.

- Szemináriumok: a szakkollégium vezetõsége felkér kiválószakembereket, hogy a kollégisták meghatározott csoportjának (akollégisták szakdolgozatának és tudományos érdeklõdésénekfigyelembevételével) indítson szemináriumot, gyakorlatot.

- Szakkollégiumi kutatási téma: a tagozatok önállóan,illetve együttmûködve alakítanak ki súlyponti kutatási témákat,amelyekkel a kollégisták közösen foglalkoznak.

- Támogatás: a Szakkollégium a tagok teljesítményéhez mérten hozzájárulkutatáshoz, publikációhoz, konferencia részvételhez, utazási támogatást ad,ingyenes fénymásolást és nyomtatást, valamint sportolási lehetõséget nyújt.

- Kollégiumiszállás: a Szakkollégium nemdebreceni hallgatói számára kollégiumi férõhelyet biztosít.

Közösségi programok:

- Diákkonferenciák: a szakkollégisták egymás számáratartott elõadásai, melyek célja, hogy egymás kutatási témájávalmegismerkedjünk, ezzel is elõsegítve a közösség létrehozását.

- Teaház: megfázásban szenvedõk és beszélgetni vágyóktalálkozási helye, amikor különbözõ játékokkal és felolvasásokkalszórakoztatjuk egymást és magunkat.

- Kirándulások: ismerkedés hazánk és a szomszédos országok tájaival, nevezetességeivel, és továbbra is egymással.

Kötelezettségek:

A lehetõségek legtöbbike egyúttalkötelezettség is, ha nem a szabályzat által megkövetelt, akkor belsõkényszer, de mindenképp örömteli idõtöltés.

- Munkaterv: a tanév elején aSzakkollégistáknak munkatervet kell készíteni, év végén pedig beszámolnia teljesítésrõl.

- Aktivitás: a rendezvényeken, elõadásokon, kurzusokon, nyelvórákon,ill. a Szakkollégium félévente megrendezendõ konferenciáin való aktív ésrendszeres részvétel.

- dokumentálható önálló szakmai tevékenység, egyetemi tehetségkredit szerzés: OTDK-pályamunka készítése, konferenciákon valórészvétel, publikációk, a tanulmányi eredmény folyamatos magas szintentartása.

-Nyelvvizsga megszerzése, idegennyelvek magas szintű elsajátítása.

NIKE AIR FORCE