• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Albert Bernadett IV. OMA Történelem-Latin osztatlan tanár szak BTK
Symmachus levelei
Andrékó Tamás Dániel IV. OMA Történelem-Közösségi művelődés osztatlan tanári szak BTK
Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom államközi kapcsolatai a Kálnoky-érában
Arany Dóra II. BA Szociális munka BTK
Hajléktalanok társadalmi-, gazdasági-, és munkaerőpiaci helyzete Magyarországon
Balogh Dániel II. BA Néprajz-Muzeológia BTK
Újrahasznosítás a falusi portákon Gergelyiugornyán
Baranyai Gabriella IV. MA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Hajdúsági bőrművesek a 21.században
Bedő Hajnalka II. MA Fordító és tolmács BTK
A PTSD-szindróma mozgóképes ábrázolásai filmekben és tévésorozatokban
Benke Anikó Fruzsina II. MA Anglisztika BTK
The Treatment of Shell-shock in First World War Literary Texts
Berecz Gábor VI. OMA Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - Latin nyelv és kultúra OMA BTK
A Legio II Adiutrix története
Birkés László III. OMA Informatikatanár; Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára IK
Selmecbányai diákhagyományok megélése 1945-1989 között
Bodor Erzsébet IV. OMA Magyar nyelv és irodalom- Történelem BTK
Női reprezentációk Arany János balladaköltészetében

Oldalak