• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Kricsán Lilla I. MA Anglisztika BTK
Kapcsolat a zene és a nyelv között: a zenehallgatás hatása a verbális munkamemóriára
Kucska Nóra Petra II. MSc Fizikus TTK
Pozitív szemidefinit operátorok alkalmazása sokrészecskés kvantum rendszerek egzakt alapállapotainak meghatározására
Kukucska Zsuzsa I. MA Szociálpolitika BTK
Karrier és/vagy család. Avagy a társas kapcsolatok befolyásoló tényezői
Küzmös Dóra II. MA Fordító és tolmács MA BTK
I. világháború utáni magyar gyermekek belgiumi üdültetése
Laskai Aliz II. MSc Vegyész TTK
Hisztidint és ciszteint tartalmazó peptidek átmenetifémekkel való komplexképzésének vizsgálata
Lengyel Emese II. BA Kommunikáció- és médiatudomány - Néprajz részképzés BTK
Nőkarakterek és nőkép a 20. századi magyar operettekben
Lengyel Zsanett III. BA Kommunikáció- és médiatudomány - Anglisztika Minor BTK
Zöld márkák kommunikációs stratégiái a divatiparban
Makláry Virág Anna I. MA Anglisztika BTK
Terek értelmezése kortárs brit irodalomban
Málik Alexa IV. MA Osztatlan tanárképzés angol-német szak BTK
Angol nyelvű országok médiumok által közvetített országimázsa
Mokánszki János V. MA osztatlan tanári (biológia-történelem) TTK
A spanyolnátha-járvány Debrecenben és Hajdú vármegyében

Oldalak