• English
  • Magyar

Seniorok

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Bán Gergely Károly I. PhD Történelemtudományok BTK
Városhierarchia variációk a két világháború között
Baranyi Gyula Barnabás III. PhD Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program - Amerikanisztika alprogram BTK
Hatalom és szubjektum a technofóbia kortárs reprezentációiban
Belicza György Alex I. PhD Történelemtudományok BTK
Sajógalgóc gazdaság- és társadalomtörténete a 20. század első felében
Bene Viktória I. PhD Szociológia és Társadalompolitika Program BTK
SEXTING AZ ONLINE TÉRBEN - A fiatal nőkkel szembeni szexuális tartalmú zaklatások jellemzői
Csapó Gábor III. PhD Informatika IK
Algoritmizálási készségek fejlesztése vizuális programozással
Deák Attila II. PhD Geográfus TTK
Magyarországi energiafogyasztás területi dimenzióinak vizsgálata
Feldmann Fanni III. PhD Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program - Angol irodalomtudományi alprogram BTK
Brit és kelet-európai queer mozi
Juhász Laura III. PhD Fizikus TTK
Atommozgási folyamatok 2 és 3 dimenziós fémoxid szerkezetekben
Katona Tamás III. PhD IK
Biológiai problémák megoldása gépi tanulás segítségével
Kolláth István Sándor III. PhD Biomérnöki TTK
Az Aspergillus niger és az A. terreus gombafajok szerves sav túltermelésének molekuláris mechanizmusai

Oldalak