• English
  • Magyar

Balázs Dóra

Felhasználói adatok

Név: 
Balázs Dóra

Képzés

Évfolyam: 
I.
Képzés: 
PhD
Szak: 
Földtudomány PhD
Kar: 
TTK
Doktori iskola (senior hallgatók): 
Földtudományok Doktori Iskola
Szakkolégiumi szakcsoport: 
Nyelvvizsga: 
Nyelv: 
Angol
Szint: 
B2
Nyelv: 
Német
Szint: 
B2

Kutatási téma

Kutatási téma címe: 
A természettudományos pályaválasztás okainak vizsgálata
Rövid leírása: 
A pályaorintáció minden diák számára nagyon fontos, hiszen életének hátralevő részét határozhatja meg. Egy jó tanár, tanórán kívüli foglalkozások, intenzív élmények, családi háttér, tudományos műsorok, kortársak vagy akár a hivatástudat is állhat a döntés hátterében. Kutatásom során azt szeretném vizsgálni, hogy a hallgatók korábbi tanulmányaik során milyen kiváltó okokkal találkoztak, amelyek erre a pályára irányították őket. A kérdéshez elsősorban szakmódszertani szempontból szeretnék közelíteni. Azt szeretném feltárni, hogy a természettudományok tanítása során a tanáraik milyen szakmódszertani elemeket alkalmaztak és ezek használata, megismerése és alkalmazása állhat-e kapcsolatban a diákok későbbi pályaválasztásával. Szakomból adódóan elsősorban a biológia és földrajz szakosokat szeretném megvizsgálni. A kutatáshoz a kérdőívezés módszerét alkalmazom. Zárt végű kérdéseket használok, a végén néhány nyitott kérdéssel. Az adatok feldolgozásához és elemzéséhez SPSS és Excel programot is felhasználok majd. A kutatás első szakaszában a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Kar biológia és földrajz szakos hallgatói körében szeretnék felmérést végezni, melynek feldolgozása és publikálása ezt követően folyamatosan történik. Távlati terveim között szerepel, hogy más természettudományokat tanuló hallgatókkal is elvégezzem a felmérést. A kutatásom során remélem fény derül arra, hogy mik azok az elemek a természettudományos oktatásában, amelyek a diákokat arra ösztönözhetik, hogy érdeklődőek legyenek és természettudományos pályát válasszanak, ezzel segítve a leendő és már pályán lévő pedagógusok szakmódszertani kultúrájának színesítését.
Témavezető: 
Dr.
Revákné Markóczi Ibolya
Dr.
Teperics Károly

Konferencia előadások

Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
HuCER
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Kaposvár
Előadás pontos címe: 
A természettudományos tantárgyak megítélése hallgatói vélemények tükrében
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2016. május 26., csütörtök
Vége: 
2016. május 27., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Országos Neveléstudományi Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Szeged
Előadás pontos címe: 
Fiatal felnőttek véleménye a természettudományos tantárgyakról
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2016. november 17., csütörtök
Vége: 
2016. november 19., szombat
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Előadás pontos címe: 
Attitűdvizsgálat emelt biológia óraszámú gimnáziumokban és szakgimnáziumokban
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2016. december 8., csütörtök
Vége: 
2016. december 8., csütörtök
Konferencia: 
OTDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Győr
Szekció: 
Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai szekció
Előadás pontos címe: 
Attitűdvizsgálat emelt biológia óraszámú gimnáziumokban és szakgimnáziumokban
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. március 23., csütörtök
Vége: 
2017. március 25., szombat
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Románia
Nagyvárad (Oradea)
Szekció: 
Neveléstudományok szakosztály
Előadás pontos címe: 
Biológia tantárgy attitűdvizsgálata általános iskolákban
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
1. helyezett
Megjegyzés: 
Társszerző: Fehér Virág
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. május 5., péntek
Vége: 
2017. május 5., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
HuCER
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Előadás pontos címe: 
Biológia kedveltsége általános iskolás korban
Előadás nyelve: 
Magyar
Megjegyzés: 
Társszerző: Fehér Virág
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. május 25., csütörtök
Vége: 
2017. május 26., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
HuCER
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Előadás pontos címe: 
Biológia tagozatos diákok attitűdvizsgálata gimnáziumokban és szakgimnáziumokban
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. május 25., csütörtök
Vége: 
2017. május 26., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
X. Kiss Árpád emlékkonferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Előadás pontos címe: 
Földrajz tantárgy iránti attitűd vizsgálata nyolcadik osztályosok körében
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. szeptember 22., péntek
Vége: 
2017. szeptember 23., szombat
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Országos Neveléstudományi Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Nyíregyháza
Előadás pontos címe: 
Biológia iránti attitűd általános iskolás korban
Előadás nyelve: 
Magyar
Megjegyzés: 
Társszerző: Fehér Virág
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. november 9., csütörtök
Vége: 
2017. november 11., szombat
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Előadás pontos címe: 
Földrajzi attitűdvizsgálat az általános iskolai nyolcadikosok körében
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2017. november 24., péntek
Vége: 
2017. november 24., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
A jogtudomány aktuális kihívásai az egyes jogágakban
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium
Szekció: 
Interdiszciplináris
Előadás pontos címe: 
Töretlenül a jövő diákjaiért avagy a Debreceni Egyetem elsőéves osztatlan tanárszakos hallgatóinak pályaorientációs vizsgálata
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
2. helyezett
Megjegyzés: 
Társszerző: Vas János
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. április 12., csütörtök
Vége: 
2018. április 12., csütörtök
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Románia
Nagyvárad (Oradea)
Szekció: 
Neveléstudományok szakosztály
Előadás pontos címe: 
A jövő tanárai - A Debreceni Egyetem elsőéves osztatlan tanárszakos hallgatóinak vizsgálata
Előadás nyelve: 
Magyar
Megjegyzés: 
(Társszerző: Vas János)
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. május 4., péntek
Vége: 
2018. május 4., péntek
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Románia
Nagyvárad (Oradea)
Szekció: 
Társadalomtudományok 1. szakosztály
Előadás pontos címe: 
Mi teszi a tudóst tudóssá? Pályavizsgálat a Debreceni egyetem hallgatói körében
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
1. helyezett
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. május 4., péntek
Vége: 
2018. május 4., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
HuCER
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Székesfehérvár
Előadás pontos címe: 
Mi teszi a tudóst? Természettudományos pálya vizsgálata a Debreceni Egyetemen
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. május 24., csütörtök
Vége: 
2018. május 25., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
A jövő pedagógusai az iskolapadban- elsőéves osztatlan tanárszakos hallgatók vizsgálata a Debreceni Egyetemen
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Székesfehérvár
Előadás pontos címe: 
A jövő pedagógusai az iskolapadban- elsőéves osztatlan tanárszakos hallgatók vizsgálata a Debreceni Egyetemen
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2018. május 24., csütörtök
Vége: 
2018. május 25., péntek

Publikációk

Publikáció címe: 
A természettudományos tantárgyak megítélése hallgatói vélemények tükrében
Társszerző(k): 
Jász Erzsébet
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-615-5657-00-9
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Fiatal felnőttek véleménye a természettudományos tantárgyakról.
Társszerző(k): 
Jász Erzsébet
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-963-306-513-6
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Attitűdvizsgálat emelt biológia óraszámú gimnáziumokban és szakgimnáziumokban.
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
978-615-5391-86-6
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Biológia tantárgy attitűdvizsgálata általános iskolákban
Társszerző(k): 
Fehér Virág
A publikáció megjelenésének helye: 
Staféta (2)
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
ISSN 2501-8574
Publikáció címe: 
Biológia kedveltsége általános iskolás korban
Társszerző(k): 
Fehér Virág
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-615-5657-02-3
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Biológia tagozatos diákok attitűdvizsgálata gimnáziumokban és szakgimnáziumokban
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-615-5657-02-3
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Földrajz tantárgy iránti attitűd vizsgálata nyolcadik osztályosok körében.
Társszerző(k): 
Schlachter Gabriella
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-963-473-967-8
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Biológia iránti attitűd általános iskolás korban
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN: 978-963-508-863-8
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
Mi teszi a tudóst? Természettudományos pálya vizsgálata a Debreceni Egyetemen
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-615-5657-04-7
Dokumentumok: 
Publikáció címe: 
A jövő pedagógusai az iskolapadban- elsőéves osztatlan tanárszakos hallgatók vizsgálata a Debreceni Egyetemen
Társszerző(k): 
Vas János
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció műfaja: 
Absztrakt
Megjegyzés: 
ISBN 978-615-5657-04-7
Dokumentumok: