• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Németh Szilvia II. MA Német nyelv irodalom és kultúra BTK
Präverbfügungen und Verbkomposita im Deutschen
Paál Zoltán V. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Szellemtörténet és irodalomtudomány kapcsolata: Eckhardt Sándor történetírása
Palakovics Dóra II. MA Pszichológia BTK
Az intelligencia fogalom felfogásának kulturális különbségei
Papp Bernadett V. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Tasnádi Nagy András élete és munkássága
Porkoláb Benedek II. BA Néprajz-Muzeológia BTK
A hortobágyi, hajdúsági pásztorkultúra a XX.-XXI. század fordulóján
Püski Mónika III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Magyartanár OMA BTK
Az én és a mi: narrációs technikák jelentésteremtő szerepe Nádas Péter A Biblia című művében
Radó Zsanett II. MA Pszichológia BTK
A tanárok szerepe a diákok önértékelésének kialakításában
Rimanóczy Dóra IV. BSc Vegyészmérnök TTK
Hibrid kitozán-szilika, illetve kitozán-poliszacharid aerogélek készítése és jellemzése
Selejó Joó Bence Tamás III. BA Pszichológia BTK
Sportolók és esportolók motivációjának összehasonlítása
Simon Alexandra II. MSc Hidrobiológus TTK
Három észak-iraki víztározó vízkémiai és algológiai vizsgálata

Oldalak