• English
  • Magyar

PhD tagság

PhD tagság

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Badankó Péter III. PhD Fizika TTK
Foton indukált elektron és magdinamika molekuláris rendszerekben attoszekundumos és néhány femtoszekundumos időskálán
Bene Viktória I. PhD Szociológia és Társadalompolitika Program BTK
SEXTING AZ ONLINE TÉRBEN - A fiatal nőkkel szembeni szexuális tartalmú zaklatások jellemzői
Hadháziné Raics Mária II. PhD Vegyész TTK
Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata korszerű NMR és egyéb biofizikai módszerekkel
Nagy Jenő III. PhD Biológia TTK
Klimatikus hatások szerepe madarak életmenet jellegeinek evolúciójában
Uri Dénes Mihály III. PhD BTK
AZ 1956-os forradalom irodalmi reprezentációi