• English
 • Magyar

Magyar örökség 3. - 2020

Magyar örökség 3. - 2020

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Magyar Örökség 3. c. szakkurzus
 
6. előadás:

7. előadás:

 
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Magyar Örökség 3.
 • Kód: HATVANISZK022
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2020
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: 18 000 karakter szóközökkel (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
 

A tantárgy adatai:

 • Kurzus címe: Magyar örökség 3. 
 • Kód: HATVANISZK022 
 • Félév: 2020/21/1
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
Magyar örökség 3. - 2020
2020-2021. évi tanév I. félév
Szakkurzus
Kurzus időpontja: 
Kedd 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Online előadás-sorozat