• English
 • Magyar

Magyar Örökség 2. - 2020.

Magyar Örökség 2. - 2020.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Magyar Örökség 2. c. szakkurzus
 
2020. április 28.

2020. május 05.

A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Magyar Örökség 2.
 • Kód: HATVANISZK021
 • Félév: 2019/20/2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Kedd 19:00 óra
 • Helye: Mátyás Pince (4026 Debrecen, Péterfia utca 61.)
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Magyar Örökség 2.
 • Kód: HATVANISZK021
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2020
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: 18 000 karakter szóközökkel (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
 
Magyar Örökség 2. - 2020.
2019-2020. évi tanév II. félév
Szakkurzus
Kurzus időpontja: 
Kedd 19:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 2. - 2020.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 2. - 2020.
Építés és épülés népművészetünk és népi építészetünk örök értékeiből
Előadó: 
Grátz Antal építész
Időpont: 
2020. február 25., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 2. - 2020.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 2. - 2020.
Hagyományos ártéri gazdálkodás, fokgazdálkodás, tájgazdálkodás
Előadó: 
Dr. Andrásfalvy Bertalan
Időpont: 
2020. április 14., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 2. - 2020.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 2. - 2020.
Végzetes esztendők - Nagybaczoni Nagy Vilmos
Előadó: 
Kisfaludy András
Időpont: 
2020. április 28., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 2. - 2020.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 2. - 2020.
Elfelejtett anyanyelvünk - Magyar népi jelképtár
Előadó: 
Dr. Jankovics Marcell
Időpont: 
2020. május 5., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 2. - 2020.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 2. - 2020.
Határhelyzetek - A Partium öröksége
Előadó: 
Dr. Szilágyi Ferenc
Időpont: 
2020. március 31., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince