• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020. c. értelmiségi modul
 
A járványügyi helyzet miatt távoktatásban megrendezett előadások anyagai:
 
2020. február 19.
2020. március 11.

2020. március 18.

2020. március 25.

2020. április 15.

2020. április 22.

2020. április 29.

2020. május 06.

2020. május 13.

A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
 • Kód: HATVANISZK003
 • Félév: 2019/20/2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
 • Kód: HATVANISZK003
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2020
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: 18.000 karakter szóközökkel (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.

 

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
2019-2020. évi tanév II. félév
Egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
Szerda 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Örökségesítés és emlékezettermelés: észak-magyarországi német telepítési példák I.
Előadó: 
Lukácsné Dr. Marinka Melinda tudományos munkatárs
Időpont: 
2020. február 12., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Örökségesítés és emlékezettermelés: észak-magyarországi német telepítési példák II.
Előadó: 
Lukácsné Dr. Marinka Melinda tudományos munkatárs
Időpont: 
2020. február 26., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Örökségesítés és emlékezettermelés: észak-magyarországi német telepítési példák III.
Előadó: 
Lukácsné Dr. Marinka Melinda tudományos munkatárs
Időpont: 
2020. március 4., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Bűn és büntetés Domenico da Gravina krónikájában
Előadó: 
Virágh Ágnes
Időpont: 
2020. április 1., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
A Szent Korona amerikai kalandja és utolsó hazatérése
Előadó: 
Dr. Glant Tibor egyetemi docens
Időpont: 
2020. február 19., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Merre tart a világ? A fizikai és kémiai változások iránya
Előadó: 
Dr. Kalmár József egyetemi docens
Időpont: 
2020. március 25., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
A zenetanárképzés fél évszázada Debrecenben
Előadó: 
Dr. Duffek Mihály
Időpont: 
2020. március 18., szerda - 17:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Miről szól és mire jó a kollektív munkajog? Gyakorlati és tudományos kérdések határán
Előadó: 
Dr. Zaccaria Márton Leó egyetemi adjunktus
Időpont: 
2020. március 11., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Dr. Gesztelyi Tamás előadása
Előadó: 
Dr. Gesztelyi Tamás professor emeritus
Időpont: 
2020. április 8., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Napjaink meghatározó környezeti kihívása: a klímatudatosság
Előadó: 
Kovács András Donát geográfus-szociológus
Időpont: 
2020. május 6., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
Stressz és kiégés - Testi és lelki egészség a munka világában
Előadó: 
Dr. Kiss Tamás
Időpont: 
2020. április 22., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
A magyar városhálózat néhány sajátossága a két világháború között
Előadó: 
Bán Gergely Károly PhD
Időpont: 
2020. április 15., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
A középkorkutatás új útjai
Előadó: 
Dr. Bárány Attila egyetemi tanár
Időpont: 
2020. április 29., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3. - 2020.
True Blood, avagy mitől alvad a vér
Előadó: 
Dr. Bereczky Zsuzsa
Időpont: 
2020. május 13., szerda - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)