• English
 • Magyar

Magyar Örökség 1. - 2019.

Magyar Örökség 1. - 2019.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Magyar Örökség 1. c. szakkurzus
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Magyar Örökség 1.
 • Kód: HATVANISZK020
 • Félév: 2019/20/1
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Kedd 19:00 óra
 • Helye: Mátyás Pince (4026 Debrecen, Péterfia utca 61.)
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Magyar Örökség 1.
 • Kód: HATVANISZK020
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2019
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.

 

Magyar Örökség 1. - 2019.
Szakkurzus (elmélet)
Kurzus időpontja: 
2019-2020. évi tanév I. félév
Kurzus helyszíne: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 1. - 2019.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 1. - 2019.
Lakodalmas szokásaink a 21. század jegyében
Előadó: 
Gyönyörű Zsigmond
Időpont: 
2019. október 8., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 1. - 2019.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 1. - 2019.
"Én vágtam rá azt a jeles numerát" - Lükő Gábor emlékére
Előadó: 
Harangozó Imre
Időpont: 
2019. október 29., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 1. - 2019.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 1. - 2019.
Mit mondjunk unokáinknak, ha őseinkről kérdeznek? A magyarságkutatás alapkérdései
Előadó: 
Makoldi Miklós régész
Időpont: 
2019. november 19., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince

Magyar Örökség 1. - 2019.

Kurzus címe: 
Magyar Örökség 1. - 2019.
Világnak virága – Fény írta jelek a kelméken
Előadó: 
Vetró Mihály
Időpont: 
2019. december 3., kedd - 19:00
Helyszín: 
Mátyás Pince