• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Új tendenciák a modern tudományban 6. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 6.
 • Kód: HATVANISZK006
 • Félév: 2017/18/2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 6.
 • Kód: HATVANISZK006
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2018
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
Új tendenciák a modern tudományban 6.
2017-2018. évi tanév II. félév
értelmiségi modulként meghirdetett egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
Szerda, 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Magashegyi túrák, magashegyi expedíciók Kirgizisztánban
Előadó: 
Radics Tamás
Időpont: 
2018. február 14., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Útmutató prezentációk készítéséhez és előadásához
Előadó: 
Csománé Tóth Katalin
Időpont: 
2018. február 21., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
A projektek menedzselésének alapjai
Előadó: 
Dr. Kun András István
Időpont: 
2018. február 28., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Soap City, Bivalybasznád, Miskócia. A szleng helynevek vizsgálata.
Előadó: 
Dr. Győrffy Erzsébet
Időpont: 
2018. március 7., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Madárfotózás a nappali ablakából
Előadó: 
Lieszkovszky Veronika
Időpont: 
2018. március 21., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
A modernkori Debrecen marginális társadalmi csoportjainak történetéhez
Előadó: 
Magyarosi Ádám
Időpont: 
2018. március 28., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Változatok a városra: Budapest és a mezővárosok
Előadó: 
Dr. Gyáni Gábor
Időpont: 
2018. április 11., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Debreceni Egyetem Főépület XII. terem

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Drónok a tudomány szolgálatában: pusztuló folyópartok vizsgálata geoinformatikai módszerekkel
Előadó: 
Bertalan László
Időpont: 
2018. április 18., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Gentleman-eszmény egykor és ma
Előadó: 
Dr. Bodrogi Ferenc Máté
Időpont: 
2018. április 25., szerda - 18:00 - 18:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben
Előadó: 
Dr. Pásztor István Zoltán
Időpont: 
2018. május 2., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Ami az asztalra kerül - barangolás a tartósítás és az E számok világában
Előadó: 
Dr. Juhász László
Időpont: 
2018. május 16., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 6.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 6.
Elektromobilitás, önvezető autók
Előadó: 
Rácz Árpád
Időpont: 
2018. május 9., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)