• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Új tendenciák a modern tudományban 5. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 5.
 • Kód: HATVANISZK005
 • Félév: 2017/18/1
 • Kredit: 2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 5.
 • Kód: HATVANISZK005
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2017
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
Új tendenciák a modern tudományban 5.
2017-2018. évi tanév I. félév
értelmiségi modulként meghirdetett egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
Szerda, 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
A koffein immunmoduláló hatása
Előadó: 
Budai Marietta Margit
Időpont: 
2017. október 25., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
Storytelling
Előadó: 
Dr. Oláh Szabolcs
Időpont: 
2017. október 4., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
Az iránytűtől a lázterápiáig: a mágneses anyagok titkai
Előadó: 
Dr. Szabó István
Időpont: 
2017. október 11., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
Élőnyelvi és történeti helynévgyűjtés a Partiumban
Előadó: 
Szilágyi-Varga Zsuzsa
Időpont: 
2017. november 22., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
21. századi vezetői kompetenciák: a rugalmas alkalmazkodóképesség és a mentális állóképesség szerepe a vezetők fejlesztésében
Előadó: 
Dr. Csukonyi Csilla
Időpont: 
2017. november 29., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
Számítógépes modellezés új technikai alapokon
Előadó: 
Kruppa Kinga
Időpont: 
2017. október 18., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
Aerogélek – a megszilárdult füst
Előadó: 
Veres Péter
Időpont: 
2017. november 8., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 5.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 5.
Csodavizek, csodasók, avagy becsapások a mindennapokban
Előadó: 
Dr. Nagy Zoltán
Időpont: 
2017. november 15., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)