• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Új tendenciák a modern tudományban 4. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 4.
 • Kód: HATVANISZK004
 • Félév: 2016/17/2
 • Kredit: 2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 4.
 • Kód: HATVANISZK004
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2017
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
2016-2017. évi tanév II. félév
értelmiségi modulként meghirdetett egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
Szerda 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Hogyan változtatja meg az internet az oktatást?
Előadó: 
Fegyverneki Gergő
Időpont: 
2017. március 8., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Térinformatika körülöttünk
Előadó: 
Bodroginé Dr. Zichar Marianna
Időpont: 
2017. március 22., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Indiánok városban és versben
Előadó: 
Dr. Szathmári Judit
Időpont: 
2017. március 29., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
A villamos energetika jövője
Előadó: 
Rácz Árpád
Időpont: 
2017. április 5., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Biológiai inváziók
Előadó: 
Kelemen András
Időpont: 
2017. április 19., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Antikibernetika (A Szilícium-völgy antropológiájának kritikája)
Előadó: 
Békés Márton
Időpont: 
2017. április 26., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Élet a halál után - európai temetők orchideaflórája
Előadó: 
Löki Viktor
Időpont: 
2017. május 3., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Foucault filozófiatörténeti nézeteinek és interpretációs stratégiáinak rekonstrukciója
Előadó: 
Fejes Péter
Időpont: 
2017. május 17., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 4.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 4.
Város, empátia, irodalom
Előadó: 
Dr. Györke Ágnes
Időpont: 
2017. május 24., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)