• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Új tendenciák a modern tudományban 2. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 2.
 • Kód: HATVANISZK002
 • Félév: 2015/16/2
 • Kredit: 2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 2.
 • Kód: HATVANISZK002 
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2016
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
2015-2016. évi tanév II. félév
értelmiségi modulként meghirdetett egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
Szerda 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
Az emlékezethely, a generáció és a kulturális trauma fogalmainak lehetséges találkozási pontjai
Előadó: 
Dr. Takács Miklós
Időpont: 
2016. március 2., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
Mentális akadálymentesítés, avagy tudod, hogyan kell jól segíteni?
Előadó: 
Dr. Nagyné Berke Mónika
Időpont: 
2016. március 9., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
Automatikus képfeldolgozás orvosi alkalmazásokban
Előadó: 
Dr. Harangi Balázs
Időpont: 
2016. március 16., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
A Nagyerdő rovarvilága - eltűnő sokféleség?!
Előadó: 
Prof. Dr. Varga Zoltán
Időpont: 
2016. április 6., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
Történelem és pszichológia
Előadó: 
Dr. Kerepeszki Róbert
Időpont: 
2016. április 13., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
Városmárkázás és városépítés - ma, Debrecenben
Előadó: 
Dr. Berta Erzsébet
Időpont: 
2016. április 27., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
A debreceni Nagyerdő megjelenése a városfejlesztési elképzelésekben
Előadó: 
Dr. Kozma Gábor
Időpont: 
2016. május 4., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 2.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 2.
A szamuráj harcművészet
Előadó: 
Tálas László
Időpont: 
2016. május 11., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)