• English
  • Magyar

Fizika - Matematika - Informatika szakcsoport

Fizika - Matematika - Informatika szakcsoport

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Batta Gergő Péter I. BSc Matematika TTK
Költségoptimalizáló algoritmusok hatékonysága és fejlesztése szintetikus adatok segítségével
Biró László I. MSc Fizikus TTK
Lézerrel indukált ultragyors elektronátmenetek számítógépes szimulációja
Csapó Gábor III. PhD Informatika IK
Algoritmizálási készségek fejlesztése vizuális programozással
Juhász Laura III. PhD Fizikus TTK
Atommozgási folyamatok 2 és 3 dimenziós fémoxid szerkezetekben
Katona Tamás III. PhD IK
Biológiai problémák megoldása gépi tanulás segítségével
Körei Réka Enikő II. MSc Fizikus TTK
Heterogén anyagok törésének vizsgálata
Kucska Nóra Petra II. PhD Fizikus TTK
Pozitív szemidefinit operátorok alkalmazása sokrészecskés kvantum rendszerek egzakt alapállapotainak meghatározására
Márián István Gábor III. PhD Fizikus TTK
Elméleti részecskefizika, Funkcionális renormálási csoport módszer
Nagy Ferenc III. PhD Programtervező informatikus IK
Görbék és felületek a számítógépes geometriai modellezésben
Papp György III. PhD Programtervező informatikus IK
Nagyméretű mátrixok vizualizációja a weben hiperbolikus geometriai alapokon

Oldalak