• English
  • Magyar

Biológiai tudományok szakcsoport

Biológiai tudományok szakcsoport

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Fehér Virág V. MSc osztatlan biológia-kémia tanár szak TTK
A projektmódszer hatásvizsgálata tanulói ön- és társértékeléssel természettudományos projekt példáján
Jónás Andrea Petra IV. BSc Biomérnök TTK
Az Aspergillus fumigatus humánpatogén gombafaj szénstressz válaszainak vizsgálata transzkriptomikai módszerekkel
Kolláth István Sándor IV. PhD Kémia PhD TTK
Az Aspergillus niger és az A. terreus gombafajok szerves sav túltermelésének molekuláris mechanizmusai
Sánta Vivien Ibolya IV. BSc Biomérnök TTK
Az alternatívan polarizált makrofágok gyulladásos válaszának karakterizálása egér makrofágokban
Váradi Eszter Anna III. BSc Biológia TTK
N-glikán profilok elemzése kapilláris elektroforézissel
Vladár Anita III. PhD Molekuláris orvostudomány ÁOK
TRP csatornák szerepe a viszketésben