• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 1.
 • Kód: HATVANISZK001
 • Félév: 2023/24/1
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Hétfő 18:00 óra 
 • Helye: Kossuth Lajos Kollégiumok III. számú épület, V. emeleti terem

A tantárgy teljesítése

A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 1.
 • Kód: HATVANISZK001
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2023
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.

 

Új tendenciák a modern tudományban 1.
2023-2024. évi tanév I. félév
Elmélet
Kurzus időpontja: 
Hétfő 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Történeti városhierarchia-vizsgálatok - Egy híd a történettudomány és a geográfia között
Előadó: 
Bán Gergely Károly
Időpont: 
2023. szeptember 18., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Miért szeretem én a matematikát?
Előadó: 
Prof. Dr. Pintér Ákos
Időpont: 
2023. szeptember 25., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Korszerű kutatási módszerek a kultúratudományokban
Előadó: 
Lupfer-Juhász Eszter
Időpont: 
2023. október 2., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Energia - Energiatárolás - Hidrogén - Energiatárolás hidrogénben
Előadó: 
Dr. Papp Gábor Csaba
Időpont: 
2023. október 9., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
A katonai terrorelhárítás
Előadó: 
Kovács Krisztián ezredes
Időpont: 
2023. október 16., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
A mesterséges intelligencia és általában az informatika szerepe a modern hadviselésben
Előadó: 
Dr. Erdész Viktor
Időpont: 
2023. október 30., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
A konfliktusok vetülete a közösségi médiában
Előadó: 
Sörös Péter
Időpont: 
2023. november 20., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Analóg személyiség a digitális korban: Taylor Swift multiverzuma
Előadó: 
Dr. Fodor Péter
Időpont: 
2023. november 6., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Művészeti eszközök használata az esélykiegyenlítés megteremtésében
Előadó: 
Török Zita
Időpont: 
2023. november 13., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 1.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 1.
Élelmiszer-tartósítás és adalékanyagok: ízek és színek világa
Előadó: 
Dr. Juhász László
Időpont: 
2023. november 27., hétfő - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)