• English
 • Magyar

Migráció - tegnap és ma

Migráció - tegnap és ma

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Migráció - tegnap és ma
 • Kód: HATVANISZK013
 • Félév: 2022/23/1
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Kedd 18:00 óra 
 • Helye: Kossuth Lajos Kollégiumok III. számú épület, V. emeleti terem

Kurzusleírás:

A nemzetközi migráció kérdésköre napjaink egyik legaktuálisabb problémája. A szakkurzus ennek a kiemelten aktuális társadalmi jelenségnek a kapcsán, de történelmi távlatokban (is) kíván foglalkozni a vándorlások kiváltó okaival és típusaival, a migrációs mozgások okozta társadalmi, kulturális és gazdasági jelenségekkel, következményekkel. Szó lesz majd többek között integrációs modellekről, a muszlim közösségek integrációjának vallási, kulturális és társadalmi aspektusairól, a migráció nyelvezetéről, metaforáiról az olasz sajtóban, Atlanti-óceáni rabszolga-kereskedelemről, és migráns irodalomról német és holland nyelvterületen.

 

A tantárgy teljesítése

A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Migráció - tegnap és ma
 • Kód: HATVANISZK013
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2022
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.

 

Migráció - tegnap és ma
2022-2023. évi tanév I. félév
Elmélet
Kurzus időpontja: 
Kedd 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Brigantik, fekete vénuszok, sokszínű szerelmek – az olasz bevándorló irodalom
Előadó: 
Dr. Lakó Zsigmond
Időpont: 
2022. szeptember 13., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
A migráció és a nagyvárosi bűnözés összefüggései a 20. század elején
Előadó: 
Dr. Kerepeszki Róbert
Időpont: 
2022. szeptember 20., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Migráció Olaszországban 1945-től napjainkig
Előadó: 
Dr. Pete László
Időpont: 
2022. szeptember 27., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Kossuth-zarándoklat az Egyesült Államokba
Előadó: 
Dr. Mathey Éva
Időpont: 
2022. október 4., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Az atlanti-óceáni rabszolga-kereskedelem a koraújkorban (16-18. század)
Előadó: 
Dr. Lévai Csaba
Időpont: 
2022. október 11., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Migráció Hollandiába
Előadó: 
Dr. Pusztai Gábor
Időpont: 
2022. október 18., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Hogyan dolgozzunk fel egy ismeretlen kéziratot? Egy útleírás és a benne foglalt transzatlanti üzleti tervek margójára
Előadó: 
Dr. Venkovits Balázs
Időpont: 
2022. október 25., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Magyar diákok kora újkori hollandiai peregrinációja
Előadó: 
Dr. Bozzay Réka Kornélia
Időpont: 
2022. november 8., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Népességmozgások a brit birodalomban a 19-20. században
Előadó: 
Dr. Barta Róbert
Időpont: 
2022. november 15., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Migráció - tegnap és ma

Kurzus címe: 
Migráció - tegnap és ma
Lengyel emigránsok a Belga Királyságban az 1830-1840-es években
Előadó: 
Dr. Schrek Katalin
Időpont: 
2022. november 22., kedd - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)