• English
 • Magyar

Magyar örökség

Magyar örökség

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Magyar örökség
 • Kód: HATVANISZK023
 • Félév: 2022/23/1
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Hétfő 18:00 óra 
 • Helye: Kossuth Lajos Kollégiumok III. számú épület, V. emeleti terem

Kurzusleírás:

A kurzus célja a magyar szellemi kulturális örökség, és általában a nemzeti kulturális örökség kincseinek, kevésbé ismert jelenségeinek megismertetése a hallgatókkal. Szóba kerülnek majd néprajzi, a népzenével kapcsolatos, művelődéstörténeti, művészettörténeti, földrajztudományi és sporttörténeti kérdések.

 

A tantárgy teljesítése

A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Magyar örökség
 • Kód: HATVANISZK023
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2022
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.

 

Magyar örökség
2022-2023. évi tanév I. félév
Elmélet
Kurzus időpontja: 
Hétfő 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
Örökségünk nyomában - 21. századi kincskeresés
Előadó: 
Lukácsné Dr. Marinka Melinda és Mikulics Ádám
Időpont: 
2022. szeptember 12., hétfő - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
Újraszínezve: Kék táncos öröksége
Előadó: 
Lukácsné Dr. Marinka Melinda és Mikulics Ádám
Időpont: 
2022. szeptember 19., hétfő - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
Széchenyi István nyomdokain: A Magyar Tudományos Akadémia és a Vigyázó-vagyon sorsa
Előadó: 
Prof. Dr. Püski Levente
Időpont: 
2022. szeptember 26., hétfő - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
Patrona Hungariae ábrázolások a magyar pénzeken
Előadó: 
Dr. Novák Ádám
Időpont: 
2022. október 3., hétfő - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
˝Apáink öröksége – gyermekeink jövője˝: hagyományábrázolás a néprajzi filmezés gyakorlatában
Előadó: 
Dr. Szabó Henriett
Időpont: 
2022. október 10., hétfő - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
A haza önkéntes védelme és a hadkötelezettség viszonya
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. október 24., hétfő - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Magyar örökség

Kurzus címe: 
Magyar örökség
A tarsolytól a töklámpásig: Néprajzi örökségünk a változó időben
Előadó: 
Dr. Kavecsánszki Máté
Időpont: 
2022. november 21., hétfő - 18:00 - 2022. november 22., kedd - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)