• English
 • Magyar

Felvételi felhívás 2018.

A Hatvani István Szakkollégium felvételt hirdet a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Természettudományi és Technológiai Karán valamint Informatikai Karán tanuló hallgatók számára. A jelentkezéseket 2018. április 27-én (péntek) 12:00 óráig várjuk a Szakkollégium e-mail címére. A Felvételi űrlap itt tölthető le: Felvételi űrlap E-mail cím: hatvani@unideb.hu

 

Jelentkezz:

 • ha a legtöbbet akarod kihozni az egyetemi éveidből,

 • ha jó ötleteid vannak, de nem tudod, hogy hol valósítsd meg őket,

 • ha szeretnél egy olyan csapat tagja lenni, amely segít eligazodni a tudományos élet útvesztőiben,

 • ha szeretnél egy olyan közösség részévé válni, ahol számít a szavad,

 • ha más kreatív hallgatókkal együtt szervezni szeretnéd a Szakkollégium életét!

Amit elvárunk:

 • jó tanulmányi eredmény (előnyt jelent a 4,3-as vagy azt meghaladó átlag);

 • kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenység (konferencia-szereplések, versenyeredmények, publikációk);

 • kreativitás, szervezőképesség, nyitottság;

 • aktív részvétel a Szakkollégium mindennapjaiban.

Amit kínálunk:

 • automatikus DETEP tagság;

 • biztos kollégiumi elhelyezés;

 • publikációs lehetőség;

 • konferencia-szereplések;

 • határon túli kutatási programok;

 • kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódás;

 • egyetemen kívüli szakmai kapcsolatok (IT Services Hungary);

 • nyelvkurzusok;

 • tudományos kurzusok, előadások, műhelyfoglalkozások;

 • állandó szakmai segítség;

 • közösségi programok;

 • önmegvalósítás, önmenedzselés és csoportmenedzselés.

Jelentkezési határidő: 2018. április 27. (péntek) 12:00 óra

Dokumentumok beküldése: hatvani@unideb.hu

A felvételi elbeszélgetések időpontja: 2018. május-június

Felvételi űrlap letöltése: Felvételi űrlap

 

Beküldendő dokumentumok:

 • Felvételi űrlap 2018. (kérjük számítógéppel kitölteni!);

 • Munkaterv a 2018-2019. évi tanévre vonatkozóan (maximum 1-1,5 oldal terjedelmű);

 • Indexmásolat;

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;

 • Egy szabadon választott dolgozat vagy publikáció (TTK-n: publikáció hiányában labor- vagy gyakorlatvezető ajánlása);

 • DETEP tagsági viszony igazolása (amennyiben releváns);

 • Demonstrátori megbízás másolata (amennyiben releváns);                       

 • OTDK-dolgozat (amennyiben releváns).

A beküldendő dokumentumokat PDF formátumban, egy fájlba összerendezve kérjük megküldeni!

A felvételi elbeszélgetések időpontjáról és helyszínéről minden felvételizőt e-mailben értesítünk!  

 

A Hatvani István Szakkollégium elvárásai: 

 • A Szakkollégium elvárja, hogy tagjai a Szakkollégium képzési rendszerében aktívan részt vegyenek, tanulmányaikat felelősségteljesen, szakkollégistához méltó módon teljesítsék.

 • A Szakkollégium közösségi életébe való aktív bekapcsolódás, a Szakkollégium közösségi életének előmozdítása.

 • A tanév elején Munkaterv készítése, a tanév végén Szakmai beszámoló benyújtása a munkaterv teljesítéséről.

 • A Szakkollégium félévente megrendezésre kerülő Tudományos Hallgatói Konferenciáin való magas szakmai színvonalú és rendszeres részvétel.

 • A szakmai munka dokumentált eredményei: egyetemi tehetségkreditek szerzése, OTDK pályamunkák készítése, hazai és külföldi konferenciákon való részvétel, publikációk, a tanulmányi eredmény folyamatos magas szinten tartása.   

 • Nyelvvizsga megszerzése, az idegen nyelvek magas szintű elsajátítása.