• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Ménesi Bence László II. OMA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Vallásosság a késő antikvitásban
Nagy Antónia IV. BSc Vegyészmérnök TTK
O-piklén származék ligandum Mn(II)-komplexének koordinációs kémiai vizsgálata
Nagy Bertalan V. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Álmosd község két világháború közötti társadalomtörténete
Nagy Gergő V. BA Néprajz BTK
Álmosd településszerkezeti változásai
Németh Dorottya II. MA Esztétika BTK
Az identitásváltozás szerepe a modern és a posztmodern érában
Németh Gergő II. BA Történelem BTK
Habsburgok korai története
Németh Szilvia II. MA Német nyelv irodalom és kultúra BTK
Präverbfügungen und Verbkomposita im Deutschen
Orbán Dóra I. BSc Kémia TTK
Arany nanorészecskéket tartalmazó alumina aerogélek vizsgálata
Paál Zoltán V. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Szellemtörténet és irodalomtudomány kapcsolata: Eckhardt Sándor történetírása
Palakovics Dóra II. MA Pszichológia BTK
Az intelligencia fogalom felfogásának kulturális különbségei

Oldalak