• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Név Évfolyamcsökkenő sorrend Képzés Szak Kar Kutatási téma
Csomay Eszter III. BSc Kémia Bsc TTK
2-halo-1-C-szubsztituált glikálok Heck kapcsolási reakciójának vizsgálata
Selejó Joó Bence Tamás III. BA Pszichológia BTK
Sportolók és esportolók motivációjának összehasonlítása
Major Dániel Tamás III. BA Történelem BTK
A Balogsemjén nemzetség és a Kállai család története a középkori Magyar királyság idején
Herka Dominik III. BA Történelem BTK
Mikrotörténeti kutatás egy életútinterjún keresztül
Maksó Zsaklin Anna III. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
I. (Nagy) Lajos lengyel, litván, tatár politikája 1342-1382 között
Takács Gergő III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Nineteeth- and Twentieth-Century Reinterpretations of Ovid's Metamorphoses
Verner Ferenc III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Kísérlet az "Ecsedi udvar" és uradalom rekonstrukciójára 1606 és 1672 között. (Forrásfeltárás)
Végh Darinka III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Magyartanár OMA BTK
Nádudvar határának helyneveinek vizsgálata
Püski Mónika III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Magyartanár OMA BTK
Az én és a mi: narrációs technikák jelentésteremtő szerepe Nádas Péter A Biblia című művében
Gulya Nikoletta III. MA Kommunikáció- és médiatudomány BTK
Sajátgyártású tartalmak a Netflix streaming platformon - A konvergens televíziós szórakoztatás médiatudományi, médiagazdaságtani és branding szempontú vizsgálata

Oldalak