• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Név Évfolyamcsökkenő sorrend Képzés Szak Kar Kutatási téma
Ignácz Vivien II. MA Néprajz BTK
Bodrogközi Gazdasági Kisvasút kulturális, gazdasági és társadalmi hatásaival kapcsolatos 21. századi emlékezeti alakzatok feltárása
Kerékgyártó Zsolt Tamás II. MA Amerikanisztika BTK
Ausztrália szerepe és legfőbb mérföldkövei az RCEP gazdasági tömörülésben
Németh Dorottya II. MA Esztétika BTK
Az identitásváltozás szerepe a modern és a posztmodern érában
Palakovics Dóra II. MA Pszichológia BTK
Az intelligencia fogalom felfogásának kulturális különbségei
Radó Zsanett II. MA Pszichológia BTK
A tanárok szerepe a diákok önértékelésének kialakításában
Püski Mónika III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Magyartanár OMA BTK
Az én és a mi: narrációs technikák jelentésteremtő szerepe Nádas Péter A Biblia című művében
Jedlóczki Ivett III. BSc Biomérnök TTK
1-C szubsztituált glikálok reakcióinak vizsgálata
Takács Gergő III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Nineteeth- and Twentieth-Century Reinterpretations of Ovid's Metamorphoses
Maksó Zsaklin Anna III. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
I. (Nagy) Lajos lengyel, litván, tatár politikája 1342-1382 között
Gulya Nikoletta III. MA Kommunikáció- és médiatudomány BTK
Sajátgyártású tartalmak a Netflix streaming platformon - A konvergens televíziós szórakoztatás médiatudományi, médiagazdaságtani és branding szempontú vizsgálata

Oldalak