• English
  • Magyar

SZMSZ SZHÖK

DEBRECENI EGYETEM
HATVANI ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM

 

Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 

A Hatvani István Szakkollégium működése az önkormányzatiság és a demokrácia elvein alapul; tisztségviselőit a közösség – a Szabályzatban foglaltak szerint – választja, ellenőrzi és váltja le.

 

A Szakkollégiumban hallgatói részönkormányzat működik. A Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban SZHÖK) Elnöke, Alelnökei és minden demokratikusan választott tisztségviselője, illetőleg stábja a hallgatói öntevékenység, az önkormányzatiság és a közösségiség kiteljesítője a Szakkollégiumban. A SZHÖK Elnöke a Szakkollégium Igazgatójával együttműködve szervezi a Szakkollégium önkormányzatának működését. A SZHÖK választott tisztségviselői a Szakkollégium minden testületének munkájában teljes jogú tagként vesznek részt. A SZHÖK Elnökének és tisztségviselőinek feladatköreit jelen Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti és részletezi.

 

I. A SZHÖK felépítése

  1. Az SZHÖK elnöke* (1 fő)

  2. Az SZHÖK alelnökei* (2 fő)

  3. A szakcsoportok vezetői (13 fő)

  4. Koordinátorok (7 fő)

  5. Seniorok (PhD hallgatók)

 

Ebből Hallgatói Tanács (HT) tagja: az a) SZHÖK elnöke, b) alelnökei, valamint a c) koordinátorok.

 

* Ha az Elnökség valamely tagja úgy határoz, hogy elnöki, alelnöki teendőit idő hiányában vagy egyéb akadályozó tényezők fennállása miatt nem tudja maradéktalanul elvégezni, a hatékonyabb működés érdekében tanév közben lemondhat, és a 14 napon belül megrendezett Közgyűlésen újraválasztásra kerül sor. A Közgyűlésen a Szakkollégium minden hallgatója szavazati joggal bír.

 

II. A SZHÖK vezetőségének és tagjainak megválasztása

A szakkollégium szakcsoportjait a következő tanévre vonatkozóan a felvételi időpontjában működő Vezetőség határozza meg, figyelembe véve a hallgatók létszámát és az esetleges új szakterületeket. A Szakkollégium Vezetőségének tagjai: a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) Elnöke és Ügyvezető Alelnöke, továbbá a Szakkollégium Igazgatója, Igazgatóhelyettese és a két szakkollégiumi tanár.  

A különböző tisztekre a megfelelő időben jelölni kell a hallgatókat.

Az SZHÖK posztjaira pályázni kell, melyet a SZHÖK részére kell benyújtani. Ehhez szükséges a pályázati adatlap kitöltése, kidolgozott munkaterv/program benyújtása, támogatók nevének felsorolása. A támogató hallgatósággal egyeztetni kell a jelentkezéssel kapcsolatban. A Közgyűlés előtt 2 nappal minden hallgató megkapja a jelentkezők listáját, a szakcsoportok ezt követően kialakítják álláspontjukat.

Az SZHÖK tagjait minden tanévet megelőző májusban a Szakkollégium hallgatói választják. Megbízatásuk a következő tanévre szól. Hivatalosan szeptember első Közgyűlésétől töltik be a megfelelő tisztséget.

A Szakkollégium minden, aktuális tanévre felvett hallgatója választó és választható.

Az SZHÖK elnökét és alelnökeit a hallgatóság közvetlenül választja a májusi Közgyűlésen. Érvényes az eredmény, ha a Szakkollégium tagságának 50+1%-a jelen van vagy írásban megerősítve megbíz valakit a szavazással. Az egyes tisztekre pályázók listáját Közgyűlésen minden hallgató egy szavazólapon kapja meg. A választás titkosan zajlik.

A Választási Bizottság két Seniorból (PhD-hallgatóból) áll, akiket a hallgatóság kér fel a jelölést nem vállaló hallgatók közül a választások megszervezésére, lebonyolítására és felügyeletére. Ők számlálják a szavazatokat.

A jelöltek közül az nyeri a választást, aki a jelenlevő szakkollégiumi hallgatók többségének szavazatát megkapja. A szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a Választási Bizottság tagjai írnak alá. A választás eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben tájékoztatni kell a Szakkollégium Vezetőségét a választást megnyerő jelölt személyéről.

A szakcsoportvezetők esetében a választás a szakcsoporti gyűléseken történik. A megválasztott vezető nevét és elérhetőségét a szakcsoportok elküldik az SZHÖK és a Vezetőség számára. A Koordinátorokat a következő HT-ülés választja ki.

A jelentkezőkkel a nyár folyamán megbeszélést tart a SZHÖK, együtt kidolgozzák a soron következő tanév megvalósítandó feladatait, és összhangba hozzák azt a már megkezdett munkával. Az új tagság köteles segíteni a már folyamatban lévő munkát. Ez folytonosságot garantál és biztosítja, hogy a projektek mindig befejeződjenek.

Az SZHÖK Seniorjai (automatikusan) a végzett szakkollégiumi hallgatók. Létszámuk nem számít bele a szakkollégisták létszámába, ám a tizenötöt nem haladhatja meg.

Az SZHÖK PhD-csoportja: A végzett szakkollégiumi hallgatók egy adatlap kitöltésével jelentkeznek a következő SZHÖK-be, melyet a SZHÖK elnökének kell elküldeni folyó év szeptember 10-ig.

 

III. A SZHÖK elnöke, az elnök feladatai

Mandátuma egy évre szól. Az elnök a feladatokat részben munkacsoportok szervezésével oldja meg.

a) A Közgyűlés összehívása általánosan kéthavonta, illetve szükség szerint vagy a szakkollégisták egyharmadának kérésére.

b) Az SZHÖK és a HT üléseinek összehívása, levezetése. (3 hetente, szeptembertől előre rögzített időpontokban.)

c) Részvétel a Szakkollégium Vezetőségének és a Szakkollégiumi Tanácsnak az ülésein. Az üléseken szavazati joggal rendelkezik.

d) A Szakkollégium képviselete más fórumokon, a Szakkollégium székhelyén és azon kívül.

e) Kapcsolat tartása más szakkollégiumok képviselőivel. (Az elnökség a HT által meghatározott és megszavazott rendszerességgel látogat meg egyes szakkollégiumokat.)

f) A viszontlátogatások megszervezése és lebonyolítása.

g) Részvétel a felvételi eljárásban.

h) Együttműködik a Szakkollégium Igazgatójával

i) Részvétel a HT ülésein.

j) Tájékoztatja az alelnököket a felmerülő kérdésekben. Az elnök az alelnökökkel együtt közös megegyezéssel dönt.

k) Köteles háromhetente beszámolni az aktuális eredményekről a HT ülésein.

l) Mandátuma lejártával az első félévi közgyűlésen éves elnöki beszámoló készítése.

 

IV. A SZHÖK ügyvivő alelnöke, az ügyvivő alelnök feladatai

Mandátuma egy évre szól. Az alelnök a feladatokat részben munkacsoportok szervezésével oldja meg.

a) Részvétel a Szakkollégium Vezetőségének és a Szakkollégiumi Tanácsnak az ülésein. A HT és Közgyűlés ülésein jelenléti ív és jegyzőkönyv vezetése. Közzéteszi ezt minden hallgató számára a Szakkollégium információs felületein.

b) Aktív szerepvállalás a Szakkollégium életében, a SZHÖK által rá kiszabott feladat elvégzése: az egész Szakkollégiumot érintő szakmai és kulturális programok szervezése, lebonyolítása Erre munkacsoportokat alakít ki a Szakkollégium tagságából. A programok finanszírozása miatt folyamatosan egyeztet a gazdasági alelnökkel és a Szakkollégium Vezetőségével.

c) Az elnök munkájának segítése.

d) Az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatainak elvégzése.

e) Részvétel a felvételi eljárásban.

f) Részvétel a HT ülésein

g) Részvétel a Szakkollégium Vezetőségének ülésein. Az üléseken az elnök jelenlétének hiányában szavazati joggal rendelkezik.

h) Köteles háromhetente beszámolni az aktuális eredményekről a HT ülésein.

i) Tájékoztatja az elnököt és a gazdasági alelnököt a felmerülő kérdésekben, és közös megegyezéssel döntenek.

j) Referálás az elvégzett munka részeredményeiről a kéthavonta megrendezett Közgyűlésen.

k) Mandátuma lejártával az első félévi közgyűlésen éves alelnöki beszámoló készítése.

 

V. A SZHÖK gazdasági alelnöke, a gazdasági alelnök feladatai

Mandátuma egy évre szól. Az alelnök a feladatokat részben munkacsoportok szervezésével oldja meg.

a) Részvétel a Szakkollégium Vezetőségének és a Szakkollégiumi Tanácsnak az ülésein. Szavazati joggal az elnök és az ügyvivő alelnök akadályoztatása esetén bír.

b) Pályázati lehetőségek keresése.

c) Pályázatokat író munkacsoportok kialakítása, koordinálása, rendszeres megbeszélések szervezése.

d) A Szakkollégium reklámozása, nyílt napok megszervezése.

e) Szponzorok keresése.

f) Potenciális szakkollégisták keresése, programokba és munkába történő bevonásuk megszervezése.

g) Az igények felmérésében együtt dolgozik az ügyvivő elnökkel, ennek megfelelően tesznek javaslatot az Igazgatósági ülésen.

h) Alumni-rendszer kiépítése (végzettek nyilvántartása, kapcsolat tartása, programok és előadások szervezése velük).

i) Tájékoztatja az elnököt és az ügyvivő alelnököt a felmerülő kérdésekben, és közös megegyezéssel döntenek mindenben.

j) Részvétel a HT ülésein

k) Köteles háromhetente beszámolni az aktuális eredményekről a HT ülésein.

l) Referálás az elvégzett munka részeredményeiről a kéthavonta megrendezett Közgyűlésen

m) Az elnök munkájának segítése.

n) Részvétel a felvételi eljárásban

o) Az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatainak elvégzése.

p) Mandátuma lejártával az első félévi közgyűlésen éves alelnöki beszámoló készítése.

 

VI. A koordinátorok feladatai

a) A HT ülésein való részvétel.

b) A szakcsoport(ok) tagjainak tájékoztatása, észrevételek közvetítése az önkormányzathoz.

c) A szakcsoport(ok) érdekképviselete.

d) Aktív szerepvállalás a szakkollégium életében, a SZHÖK által rá kiszabott feladat elvégzése.

e) Részvétel a felvételi eljárásban

f) A képviselőt távolléte esetén szakcsoporttársa helyettesítheti, aki azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A helyettes nevét előre meg kell adnia.

 

VII. A SZHÖK Seniorai

A Szakkollégium senior tagjai lehetnek azok a doktorandusz hallgatók, akik korábban a Szakkollégium mesterképzésben részt vevő hallgatói voltak. A seniorok teljes jogú tagokként vesznek részt a Szakkollégium munkájában. Létszámuk nem számít bele a szakkollégisták létszámába, ám a tizenötöt nem haladhatja meg. A seniorok pályázatait a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) értékelése és javaslata alapján a Szakkollégium Vezetősége fogadja el. A seniorok pályázatának tartalmaznia kell a korábbi szakkollégiumi tevékenységük összefoglalását, valamint azt, hogy seniorként milyen feladatokat vállalnak a Szakkollégiumban. A seniorok előadásokat is tarthatnak a Szakkollégiumban, s e tevékenységükért a Szakkollégiumtól anyagi juttatásban részesülhetnek. Erre való jogosultságukról a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) javaslatára a Szakkollégium Vezetősége határoz.

 

VIII. A Választási Bizottság feladatai

a) Jegyzőkönyv vezetése és szavazatszámlálás a Közgyűlésen.

 

IX. A Közgyűlés

A Szakkollégium önkormányzatának legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést a Szakkollégium hallgatói, az Igazgató, az Igazgatóhelyettes, a szakkollégiumi tanárok, a szakfelelősök és a seniorok alkotják. A Közgyűlés dönthet minden, a Szakkollégium életét befolyásoló kérdésről, amelyet a Szabályzatok nem utalnak kifejezetten más testület vagy tisztségviselő hatáskörébe. A Közgyűlés összehívását a Szakkollégium Igazgatója vagy a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának (SZHÖK) Elnöke rendelheti el. A Közgyűlésen minden szakkollégiumi hallgató, senior, valamint az Igazgató, az Igazgatóhelyettes, a szakkollégiumi tanárok és a szakfelelősök rész vehetnek, felszólalhatnak és szavazhatnak. A részvétel, a felszólalás és a szavazás jogát személyesen kell gyakorolni. A Közgyűlés minden tanévben legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlést a Szakkollégium Igazgatója vagy a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának (SZHÖK) Elnöke mindig a szorgalmi időszakra eső időpontra hívja össze. A Közgyűlés meghirdetett időpontjában más szakkollégiumi program egyidejűleg össze nem hívható. A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosultak legalább fele jelen van. Ugyanazokkal a napirendi pontokkal megismételt Közgyűlés hívható össze. A Közgyűlés döntései a jelenlévő tagok több mint felének egyetértő szavazatával érvényesek. A Közgyűlésen a döntéshozatal nyílt szavazással történik, személyi kérdésekben a szavazás titkos. A szavazatok összesítésénél az érvénytelen szavazatokat nem lehet figyelembe venni. A Közgyűlést összehívó határozatban meg kell jelölni a napirendi pontokat, továbbá a Közgyűlés pontos helyét és időpontját. Az eljárási szabályok megsértésével összehívott, illetőleg lefolytatott Közgyűlés döntései semmisek. A Közgyűlést összehívó határozatot legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt közzé kell tenni. A Közgyűlés általános menetének része a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül. Az írásba foglalt jegyzőkönyvet a Közgyűlés időpontjától számított 5 napon belül közzé kell tenni. A jegyzőkönyv pontosságáért a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, közzétételéért és megőrzéséért a Szakkollégium Vezetősége a felelős. A Szakkollégium Vezetősége biztosítja, hogy a jegyzőkönyvek a Szakkollégium minden tagja és tisztségviselője számára hozzáférhetőek legyenek.

 

X. A felvételi eljárás

A felvételi eljárásban részt vesz a SZHÖK. A Szakkollégium Vezetősége a felvételi eljárás rendjét és menetét a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) javaslatainak figyelembevételével határozza meg.

A SZHÖK a Felvételi Bizottságba hallgatókat delegál. Minden Felvételi Bizottság három tagból áll. A három tagból kettő a Szakkollégium hallgatói közül kerül ki, mégpedig a következők szerint: A Felvételi Bizottság egyik hallgató tagja az adott tudományterület szakcsoportvezetője, míg a másik hallgató tagot a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) delegálja, a Felvételi Bizottság harmadik tagja pedig az adott tudományterület szakfelelőse, aki a Debreceni Egyetem oktatója. A Felvételi Bizottság elnöke a szakcsoportvezető. A szakkollégiumi felvételik szóbeli meghallgatás formájában zajlanak. A Felvételi Bizottságok a felvételiző egyetemi hallgatók megfeleléséről pontozással döntenek. A Felvételi Bizottságok döntésük eredményéről tájékoztatják a Szakkollégium Vezetőségét. A felvételi eljárások eredményeiről a felvételiző hallgatókat – mind sikeres felvételi esetén, mind pedig sikertelen felvételi esetén – a Szakkollégium Vezetősége értesíti és tájékoztatja.

 

XI. A Szakkollégium hallgatóinak a SZHÖK által ellenőrzött kötelezettségei

a) A Szakkollégium hallgatói kötelesek látogatni és támogatni a Szakkollégium által szervezett egyéb, nem tanulmányi jellegű programokat és rendezvényeket, segíteni a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) munkáját.

b) A Szakkollégium hallgatói minden tanév első felében Munkatervet készítenek, melynek egy példányát a szakfelelőshöz, egy példányát pedig a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzathoz (SZHÖK) juttatnak el minden év novemberében. A Munkaterv tartalmazza a hallgató tutorának nevét, a kutatási terület leírását, a kutatási tervet, a tutori órák célját és tartalmát, a látogatni kívánt kurzus(ok) megnevezését, továbbá a választott nyelvkurzus megnevezését és az esetleges demonstrátori tevékenység leírását. A Munkatervet a hallgató tutora aláírásával hitelesíti.

c) A tanév végén a hallgatók beszámolót készítenek a tanév során elvégzett szakmai tevékenységükről, melynek egy példányát a szakfelelőshöz, egy példányát pedig a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzathoz (SZHÖK) juttatnak el. A SZHÖK felé eljuttatott példányhoz mellékelik a tanév során elkészült szakmai anyagaik (OTDK-dolgozat, publikációk, szakdolgozat, diplomamunka) másolatait, amelyeket a SZHÖK a Szakkollégium könyvtárában helyez el és őriz meg.

 

XI.1. A szakkollégiumi tagság megszüntetése

a) A Szakkollégium valamely hallgatójával szembeni fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) Elnöke és a Szakkollégium Igazgatója.

b) A döntéshozatalnál figyelembe kell venni a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat   (SZHÖK) véleményét, melyet az a fegyelmi eljárást kezdeményező személy vagy testület írásbeli jelentése és a fegyelmi eljárás alá vont szakkollégiumi hallgató beszámolója alapján alakít ki.

 

 

Air Jordan News