• English
 • Magyar

Call for applications

A Hatvani István Szakkollégium felvételt hirdet a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Természettudományi és Technológiai Karán, valamint Informatikai Karán tanuló hallgatók számára. A jelentkezéseket 2015. április 30-ig (csütörtök) várjuk a Szakkollégium e-mail címére.
 
Jelentkezz:
 • ha a legtöbbet akarod kihozni az egyetemi éveidből,
 • ha jó ötleteid vannak, de nem tudod, hogy hol valósítsd meg őket,
 • ha szeretnél egy olyan csapat tagja lenni, amely segít eligazodni a tudományos élet útvesztőiben,
 • ha szeretnél egy olyan közösség részévé válni, ahol számít a szavad,
 • ha más kreatív hallgatókkal együtt szervezni szeretnéd a Szakkollégium életét!
Amit elvárunk:
 • legalább két lezárt félév;
 • jó tanulmányi eredmény (előnyt jelent a 4,3-as vagy azt meghaladó átlag);
 • kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenység (konferencia-szereplések, versenyeredmények, publikációk);
 • kreativitás, szervezőképesség, nyitottság;
 • aktív részvétel a Szakkollégium mindennapjaiban.
Amit kínálunk:
 • automatikus DETEP tagság;
 • igény esetén kollégiumi elhelyezés;
 • publikációs lehetőség;
 • konferencia-szereplések;
 • határon túli kutatási programok;
 • kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódás;
 • nyelvkurzusok;
 • tudományos kurzusok, előadások, műhelyfoglalkozások;
 • állandó szakmai segítség;
 • közösségi programok;
 • önmegvalósítás, önmenedzselés és csoportmenedzselés.

Jelentkezési határidő: 2015. április 30. (csütörtök)

Dokumentumok beküldése: hatvani@unideb.hu

A felvételi elbeszélgetések időpontja: 2015 május

 

Beküldendő dokumentumok:

 • Jelentkezési lap 2015. (kitöltés számítógéppel),
 • Munkaterv a 2015-2016. évi tanévre vonatkozóan (maximum 1-1,5 oldal terjedelmű), 
 • Indexmásolat,
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
 • Egy szabadon választott dolgozat vagy publikáció (TTK-n: publikáció hiányában labor- vagy gyakorlatvezető ajánlása),
 • DETEP tagsági viszony igazolása (amennyiben releváns),
 • Demonstrátori megbízás másolata (amennyiben releváns),                        
 • OTDK-dolgozat (amennyiben releváns).

A beküldendő dokumentumokat PDF formátumban, egy fájlba összerendezve kérjük megküldeni!

A felvételi elbeszélgetések időpontjáról és helyszínéről minden felvételizőt e-mailben értesítünk!  

 

A Hatvani István Szakkollégium elvárásai: 

 • A Szakkollégium elvárja, hogy tagjai a Szakkollégium képzési rendszerében aktívan részt vegyenek, tanulmányaikat felelősségteljesen, szakkollégistához méltó módon teljesítsék.
 • A Szakkollégium közösségi életébe való aktív bekapcsolódás, a Szakkollégium közösségi életének előmozdítása.
 • A tanév elején Munkaterv készítése, a tanév végén Szakmai beszámoló benyújtása a munkaterv teljesítéséről.
 • A Szakkollégium félévente megrendezésre kerülő Tudományos Hallgatói Konferenciáin való magas szakmai színvonalú és rendszeres részvétel.
 • A szakmai munka dokumentált eredményei: egyetemi tehetségkreditek szerzése, OTDK pályamunkák készítése, hazai és külföldi konferenciákon való részvétel, publikációk, a tanulmányi eredmény folyamatos magas szinten tartása.   
 • Nyelvvizsga megszerzése, az idegen nyelvek magas szintű elsajátítása.

 

Nike Sneakers