• English
  • Magyar

Tóth Dalma

Felhasználói adatok

Név: 
Tóth Dalma

Képzés

Évfolyam: 
II.
Képzés: 
PhD
Szak: 
Szociológia PhD
Kar: 
BTK
Doktori iskola (senior hallgatók): 
Humán Tudományok Doktori Iskola
Nyelvvizsga: 
Nyelv: 
Angol
Szint: 
C2
Nyelv: 
Német
Szint: 
B2

Kutatási téma

Kutatási téma címe: 
A magyar-román határ menti fiatalok munkaerő-piaci helyzete
Rövid leírása: 
A vulnerabilitás kifejezést a román-magyar határ menti fiatalok munkavállalási szokásaihoz és lehetőségeihez mérten vizsgálom. Ilyen szempontból a célcsoport tagjai nem csupán magánéletükben, de a munkaerő-piacon is sérülékenyek. A problémakört a generációs sajátosságok figyelembe vételével, valamint a román-magyar határ mentén élő fiatalok sajátos helyzetével (földrajzi, illetve társadalmi mobilitás) járom körbe, melynek alapja egy tükörprojekt által megvalósult kvalitatív (N=1000) kutatás, melyhez fókuszcsoportos, illetve életútinterjúk adnak kiegészítést a helyzetfeltáráshoz.
Témavezető: 
Dr.
Balcsók István