• English
  • Magyar

Nyelvtudományi szakcsoport

Nyelvtudományi szakcsoport

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Kricsán Lilla I. MA Anglisztika BTK
Kapcsolat a zene és a nyelv között: a zenehallgatás hatása a verbális munkamemóriára
Újvári Eszter II. MA Finnugor BTK
A metaforikus érzelemkifejezés a finn és a magyar nyelvben