• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Név Évfolyam Képzés Szak Karcsökkenő sorrend Kutatási téma
Nagy Bertalan V. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Álmosd község két világháború közötti társadalomtörténete
Janecskó Liliána Lenke IV. OMA Biológiatanár-Kémiatanár OMA TTK
A komplex természettudományos tantárgyak esélyei a magyar közoktatásban
Nagy Antónia IV. BSc Vegyészmérnök TTK
O-piklén származék ligandum Mn(II)-komplexének koordinációs kémiai vizsgálata
Jedlóczki Ivett III. BSc Biomérnök TTK
1-C szubsztituált glikálok reakcióinak vizsgálata
Csomay Eszter III. BSc Kémia Bsc TTK
2-halo-1-C-szubsztituált glikálok Heck kapcsolási reakciójának vizsgálata
Katkó Viktor I. BSc Vegyészmérnök TTK
Stabilizált arany és titán-dioxid nanorészecskéket tartalmazó aerogélek előállítása és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata
Kola László II. BSc Matematika TTK
4-dimenziós bal A-loopok
Kovács Sándor I. MSc Fizikus TTK
Extrém neutrongazdag ritkaföldfém magok késő neutron kibocsátásának vizsgálata
Farkas Fanni IV. OMA Biológiatanár-Kémiatanár OMA TTK
A szemléltetés eszközei a kémiaoktatásban
Tóth Nikolett IV. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Galga-patak komplex hidrológiai elemzése

Oldalak