• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Név Évfolyam Képzéscsökkenő sorrend Szak Kar Kutatási téma
Maksó Zsaklin Anna III. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
I. (Nagy) Lajos lengyel, litván, tatár politikája 1342-1382 között
Nagy Gergő V. BA Néprajz BTK
Álmosd településszerkezeti változásai
Németh Dorottya II. MA Esztétika BTK
Az identitásváltozás szerepe a modern és a posztmodern érában
Hegedűs Edit VI. OMA Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - Hon-és népismerettanár OMA BTK
A csipke a paraszti viseletkultúrában
Paál Zoltán V. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Szellemtörténet és irodalomtudomány kapcsolata: Eckhardt Sándor történetírása
Palakovics Dóra II. MA Pszichológia BTK
Az intelligencia fogalom felfogásának kulturális különbségei
Papp Bernadett V. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Tasnádi Nagy András élete és munkássága
Radó Zsanett II. MA Pszichológia BTK
A tanárok szerepe a diákok önértékelésének kialakításában
Rimanóczy Dóra IV. BSc Vegyészmérnök TTK
Hibrid kitozán-szilika, illetve kitozán-poliszacharid aerogélek készítése és jellemzése
Simon Alexandra II. MSc Hidrobiológus TTK
Három észak-iraki víztározó vízkémiai és algológiai vizsgálata

Oldalak