• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Név Évfolyam Képzés Szak Karcsökkenő sorrend Kutatási téma
Batta Gergő Péter I. MSc Alkalmazott matematikus TTK
Benzinkut probléma: Algoritmusok és hatékonyság
Nagy Antónia IV. BSc Vegyészmérnök TTK
O-piklén származék ligandum Mn(II)-komplexének koordinációs kémiai vizsgálata
Konkoly Enikő Bianka II. MSc Geográfus TTK
INTERREG IVC – Interregionális együttműködés 2007-2013 között az Európai Unióban
Simon Alexandra II. MSc Hidrobiológus TTK
Három észak-iraki víztározó vízkémiai és algológiai vizsgálata
Jedlóczki Ivett III. BSc Biomérnök TTK
1-C szubsztituált glikálok reakcióinak vizsgálata
Varga Imre Solt V. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Luxemburgi Zsigmond huszita háborúinak első fele
Tóth Nikolett IV. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Galga-patak komplex hidrológiai elemzése
Janecskó Liliána Lenke IV. OMA Biológiatanár-Kémiatanár OMA TTK
A komplex természettudományos tantárgyak esélyei a magyar közoktatásban
Kása Emese V. OMA Matematikatanár-Német nyelv és kultúra tanára TTK
A trigonometria oktatásának vizsgálata és egy fejlesztő iskolai kísérlet bemutatása
Szabó Hanna Judit II. MSc Vegyészmérnök TTK
Stabilizált arany nanorészecskéket tartalmazó aerogélek előállítása és katalitikus aktivitásuk vizsgálata

Oldalak