• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névnövekvő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Németh Szilvia II. MA Német nyelv irodalom és kultúra BTK
Präverbfügungen und Verbkomposita im Deutschen
Németh Gergő II. BA Történelem BTK
Habsburgok korai története
Németh Dorottya II. MA Esztétika BTK
Az identitásváltozás szerepe a modern és a posztmodern érában
Nagy Gergő V. BA Néprajz BTK
Álmosd településszerkezeti változásai
Nagy Bertalan V. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Álmosd község két világháború közötti társadalomtörténete
Nagy Antónia IV. BSc Vegyészmérnök TTK
O-piklén származék ligandum Mn(II)-komplexének koordinációs kémiai vizsgálata
Ménesi Bence László II. OMA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Vallásosság a késő antikvitásban
Maksó Zsaklin Anna III. OMA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
I. (Nagy) Lajos lengyel, litván, tatár politikája 1342-1382 között
Major Dániel Tamás III. BA Történelem BTK
A Balogsemjén nemzetség és a Kállai család története a középkori Magyar királyság idején
Lajos Panna IV. OMA magyar-matematika tanári BTK
Szisztematikus szakirodalom elemzés a szülői bevonódásról a digitális nevelésben

Oldalak