• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Név Évfolyam Képzéscsökkenő sorrend Szak Kar Kutatási téma
Benedek Máté Benjámin I. MSc Vegyész TTK
Neurális háló alkalmazása etilén-oxid–propilén-oxid kopolimerek vizsgálatára
Éliás János IV. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Nagykunsági partikulák működése és kapcsolatuk a Debreceni Református Kollégiummal 1588-tól 1850-ig
Albert Bernadett IV. OMA Történelem-Latin osztatlan tanár szak BTK
Symmachus levelei
Kása Emese V. OMA Matematikatanár-Német nyelv és kultúra tanára TTK
A trigonometria oktatásának vizsgálata és egy fejlesztő iskolai kísérlet bemutatása
Kovács Sándor I. MSc Fizikus TTK
Extrém neutrongazdag ritkaföldfém magok késő neutron kibocsátásának vizsgálata
Püski Mónika III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Magyartanár OMA BTK
Az én és a mi: narrációs technikák jelentésteremtő szerepe Nádas Péter A Biblia című művében
Varga Imre Solt V. OMA Földrajztanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA TTK
Luxemburgi Zsigmond huszita háborúinak első fele
Batta Gergő Péter I. MSc Alkalmazott matematikus TTK
Benzinkut probléma: Algoritmusok és hatékonyság
Bedő Hajnalka II. MA Fordító és tolmács BTK
A PTSD-szindróma mozgóképes ábrázolásai filmekben és tévésorozatokban
Verner Ferenc III. OMA Angol nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára OMA BTK
Kísérlet az "Ecsedi udvar" és uradalom rekonstrukciójára 1606 és 1672 között. (Forrásfeltárás)

Oldalak